Περιγραφή βλάβης

Όλα τα ipads  διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Li-Po. Αυτή είναι αναμενόμενο, μετά από έναν αριθμό επαναφορτίσεων, να χάσει την αρχική της απόδοση. Ακόμη, είναι πιθανό, η μπαταρία να πάθει βλάβη από άλλους παράγοντες όπως η υγρασία και η θερμότητα.

Ενδείξεις βλάβης

Η βλάβη μπορεί να γίνει αντιληπτή κατά την χρήση της συσκευής. Οι πιο συχνές ενδείξεις βλάβης είναι οι ακόλουθες:

  • Μειωμένη διάρκεια λειτουργίας

  • Ξαφνική αποφόρτιση

  • Η μπαταρία δεν φορτίζει

  • Η συσκευή δεν ανάβει

Αν το δικό σας iPad έχει αντίστοιχες δυσλειτουργίες, τότε πιθανόν να χρειαστείτε αλλαγή μπαταρίας iPad Air.

Αρχικά, θα χρειαστεί να γίνει έλεγχος της συσκευής, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η βλάβη της μπαταρίας. Για την αντικατάσταση θα χρειαστεί η συσκευή να ανοιχτεί, για να υπάρξει πρόσβαση στο σημείο εγκατάστασης της μπαταρίας. Η διαδικασία είναι σύνθετη και χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια κατά:

  • το άνοιγμα του iPad

  • την απόσπαση της παλιάς μπαταρίας

  • την εγκατάσταση της νέας μπαταρίας

  • καθώς και στο σφράγισμα της συσκευής

Τα ανταλλακτικά μας είναι πάντα υψηλής ποιότητας. Αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και την απόδοση της παλιάς σας μπαταρίας. Μετά την αλλαγή μπαταρίας iPad Air, η συσκευή σας θα λειτουργεί σαν να ήταν καινούργια.