Γονικός Έλεγχος

Γονικός έλεγχος ή parental control ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία θέτετε όρια στην χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά σας και συμβάλετε έτσι στην μεγαλύτερη προστασία τους από αυτό. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται εργαλεία και προγράμματα τα οποία μπορούν να θέσουν περιορισμούς στις ώρες χρήσης του διαδικτύου, στα προγράμματα που μπορούν να εκτελεστούν καθώς και στα site που μπορεί να επισκεφτούν τα παιδιά σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των γονέων.

 Αναλυτικά με το γονικό έλεγχο δίνουμε την δυνατότητα στους γονείς:

  • Να ρυθμίσουν χρονικά όρια, ώστε να ελέγχουν το χρόνο και την διάρκεια που θα μπορούν τα παιδιά να συνδεθούν ως χρήστες στον υπολογιστή. Το χρονικό όριο εμποδίζει τα παιδιά να συνδεθούν ως χρήστες σε καθορισμένες ώρες τις ημέρας ενώ μπορείτε να καθορίσετε διάφορες ώρες σύνδεσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Εάν τα παιδιά είναι συνδεδεμένα κατά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου, θα αποσυνδεθούν αυτόματα από τον υπολογιστή.
  • Να εμποδίσουν τα παιδιά  να παίζουν μη επιθυμητά παιχνίδια ή να επισκέπτονται ιστοσελίδες ακατάλληλου περιεχομένου. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν τα παιχνίδια και τα sites που μπορεί το παιδί να επισκέπτεται και να τα καθορίσουν ως επιτρεπτά.
  • Να εμποδίσουν τα παιδιά να εκτελούν συγκεκριμένα προγράμματα ή να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή.
  • Να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά τους, τα chat rooms, τα προγράμματα που ανοίξανε, όλα τα έγγραφα και τα παράθυρα που φορτώθηκαν καθώς και τις φωτογραφίες και τις ταινίες που είδανε.

Ο τεχνικός μας θα καταγράψει τα όρια και τους περιορισμούς που θέλετε να θέσετε στην χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά σας και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα εργαλεία και προγράμματα ενώ θα σας ενημερώσει αναλυτικά για την διαδικασία επίβλεψης.